Gemengd Koor Animato

Op 19 maart 1961 werd in Zeilberg "Animato" opgericht (Animato staat voor:"Levendig - opgewekt"). Het gemengd koor heeft de langste geschiedenis.In de loop der jaren heeft het zich steeds verder ontwikkeld tot een koor dat profane muziek zingt. ”Animato” treedt regelmatig naar buiten met concerten in de regio of thuis in Zeilberg tijdens het lente-  of kerstconcert. Het repertoire wordt door de leden gekozen in samenspraak met de dirigent en is heel divers. Zo zingen zij gedeeltes uit musicals, opera’s, gospels en zijn ook bereid om zich op het gebied van wereldmuziek te begeven. Het koor staat o.l.v. Harry Boom.

Bekijk hier de inhoudsopgave van de repetitiemap.

Het gemengd koor repeteert wekelijks op maandag van 20.45 tot 22.30 uur in zaal De Zwaan, Blasiusstraat 11, Deurne-Zeilberg.

 

Koor Vela Monte 

Op 19 maart 1961 werd in Zeilberg "Animato" opgericht, een gemengd koor met een divers repertoire. Onder de paraplu van Animato ontstond in juni 1978  het “Zeilbergs Jongerenkoor”  voor jongeren rond de 20 jaar. Vanaf 2004 gaat dat jongerenkoor verder als dameskoor onder de naam “Vela Monte”, wat in het Italiaans "Zeil" en "Berg" betekent.  Tegenwoordig bestaat Vela Monte nog steeds alleen uit vrouwen, in de leeftijd van 45-60 jaar, en staat het onder leiding van dirigent Harry Boom. “Vela Monte” zingt populaire voornamelijk Engelstalige muziek. 

Koor Vela Monte repeteert iedere maandag van 19.00 tot 20.40 uur in zaal de Zwaan aan de Blasiusstraat 11 Deurne- Zeilberg.

De website van Vela Monte is te vinden op www.velamonte.nl

Samen vormen de twee koren: Zangvereniging Animato 

 

Zangvereniging Animato is aangesloten bij de overkoepelende organisatie 
Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriaverenigingen in Nederland  ( KBZON )

De statuten van de vereniging werden tijdens de algemene leden vergadering van 28-11-'94 door de toenmalige leden goedgekeurd en zijn notariëel vastgelegd bij akte d.d. 27-12-'94 door notaris Mr. A.C.A. Bots in het bijzijn van toenmalige voorzitter Nico Kooter, secretaris Henk van de Kerkhof en penningmeester Berry Welten.

Het huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd op 21 juni 2021.

De vereniging "Animato" staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, afdeling verenigingen onder no: V 40 235383.

Beschermheer
Ton Keunen

Erevoorzitter
Martien Keunen 

Ereleden

1978

Tinus Keunen

 †

1979

Toon Koolen

 †

1980

Reinier Beijers

 †

1983

Jan van der Loo

 †

1984

Jan Scholte

 †

1989

Jan van den Berkmortel

  

2002

Berry Welten

 

2004

Henk van de Kerkhof

 

2004

Tilly Claessens

 

2005

Nico Kooter

 †

2005

Leo Vogels

 

2020

Leo Claessens

 

Lid van verdiensten

1984

Annie Berkers-Mennen